Айылдык Кенешинин 2016-жылдын бюджетинин аткарылышы жана 2017-жылга карата бюджети бекитүү

Депутаттардын Ак-Кудук айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин

XXVII чакырылышынын  кезектеги IV сессиясынын 

ТОКТОМУ 

13- Март 2017- жыл   № 4/10                                                                8-Март айылы

Айылдык Кенешинин 2016-жылдын бюджетинин

аткарылышы жана 2017-жылга карата бюджети бекитүү

Айылдык Кенешинин 2016-жылдын бюджетинин аткарылышы жана

2017-жылга карата бюджети бекитүү боюнча депутаттардын Ак-Кудук айылдык кенеши токтом кылат:

  1. Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы Абдырасулованын 2016-жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча отчетун угуп канааттандыраарлык деп табылсын. Ак-Кудук айылдык Кенешинин 2017-жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү боюнча 6451,1 мин сом, атайын эсеп-150,0 ми сом, жайыт ижарасы 310,2 мин сом, жалпы баары 6911,6 мин сом чыгашалар бөлүгү 6911,6 мин сом өлчөмүндө смета бекитилсин.

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

  Көрсөткүчтөрдүн аталышы сумма
1 Тендештирилген грант 4480,3
2 Жергиликтъъ кирешелер 1970,8
3 Атайын эсеп 150,0
4 Жайыт ижарасы үчүн акы 310,5
  Жалпы баары 6911,6
 Жергиликтүү кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин
  Мунун ичинен  
1 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 884,0
2 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 95,5
3 2 топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 2,7
4 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 198,0
5 Короо жанындагы  жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 45,5
6 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы 180,4
7 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы 3,7
8 Сатуудан салык 20,0
9 Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы 519,6
10 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 21,4
11 Жайыт ижарасы  үчүн акы 310,5
  баары 2281,0
  Атайын эсеп 150,0
  Тендештирилген грант 4480,3
  Жалпы баары: 6911,6

 

2.2 Ак-Кудук   айыл аймагынын 2017-жылга карата каралган бюджеттин чыгаша болугу 6451,6 мин сом, атайын эсеп-150,0 мин сом, жайыт ижарасы учун 310,2 мин сом баардыгы-6911,6 мин сом.

Мунун ичинен жалпы айыл окмот

Эмгек акыга — боюнча ШТАТТЫК Б 3047 мин сом, 22(жыйырма эки) штаттык бирдик учун (АуП-15,библ-6,клуб -1)

Соц фондго тогумдор -462,4мин сом

Кызматтык иш сапарларына чыгымдар -42,0 мин сом

Байланыш кызматтары 28,0мин сом

Транспорттук кызмат крсотуулор 75,8 мин сом

Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу -240,5мин сом

Тамак аш азыктарын сатып алуу – 162,0 мин сом

Мүлктү учурдагы ондоого чыгашалар- 455,0 мин. сом

Чарбалык максаттар учун -74,8 мин сом

Комур сатып алуу -394,2 мин сом

Электр энергиясына акы толоо -1360,4 мин сом

Сот чечимин аткаруу-15,0 мин сом

Негизги каражат-94,0 мин сом (материалдык запастар)

Атайын эсеп 150,0 мин сом (тамак аш сатып алуу учун)

 

Башкаруу аппараттарына баардыгы-3683,7 мин сом

 

Эмгек акыга-2562,1 мин сом

Соц фондго тогумдор-378,8 мин сом

Кызматтык иш сапарларына чыгымдар -30,0 мин сом

Байланыш кызматтары -28,0 мин сом

Транспорттук кызмат корсотуулор -75,8 мин сом

Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу-192,5 мин сом

Мулкту учурдагы ондоого чыгашалар -165,0мин сом

Чарбалык максаттар учун-66,8 мин сом

Комур сатып алуу-89,6 мин сом

Электр энергиясына акы толоо -30,1мин сом

Сот чечими аткаруу -15,0 мин сом

Негизги каражат-50,0 мин сом

Башкаруу аппараттарынын штаттык бирдиги  томондогудой бекитилсин-негизги кызматкерлер 12 штат , тех персонал 3штат,жалпы 15штаттык бирдик.

 

Маданият тармагына баардыгы-704,5 мин сом

Эмгек акыга-484,9 мин сом

Соц фондго тогумдор -83,6 мин сом

Кызматтык иш сапарларына чыгымдар -12,0 мин сом

Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу-48,0 мин сом

Чарбалык максаттар учун-8,0 мин сом

Комур сатып алуу- 24,0 мин сом

Негизги каражат-44,0 мин сом (материалдык запастар)

Маданият кызматкерлеринин штаттык бирдиги китепкана-6,клуб-1,баары 7(жети )штаттык бирдик менен бекитилсин.

 

Билим беруу тармагына баардыгы -2212,9 мин сом,мунун ичинен бюджет -2062,9 мин сом ,атайын эсеп -150,0 мин сом

Тамак аш азыктарын алуу -162,0 мин сом

Мулкту учурдагы ондоого чыгашалар -290.0 мин сом

Комур сатып алуу -280,6 мин сом

Электр энергиясына акы толоо -1330,3 мин сом

Атайын эсеп-150,0 мин сом тамак аш учун

 

Жайыт комитетинин сметасы-310,5 мин сом

Айлык акы-120,0 мин сом

Соц.фондго тогумдор -20,7 мин сом

Транспорттук кызмат корсотуулор -30,0 мин сом

Кызматтык иш сапарларына чыгымдар -12,0 мин сом

Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу-5.1 мин сом

Чарбалык максаттар учун-6,5 мин сом

 

Негизги каражат-116,2 мин сом (жол ондоого)

 

2.3 Ак-Кудук айыл аймагынын 2018-жылга карата кирешелер боюнча болжол-7033,9 мин сом суммасында, 2019-жылга карата-7344,3 мин сом суммасында жергиликтуу бюджетинин негизги корсоткучторунун болжолу жактырылсын.

 

 Мунун ичинен кирешелер болугу

 

  Корсоткучтун аталышы 2018-ж 2019-ж
1 Тендештирилген грант 4498,1 4686,5
2 Жергиликтуу кирешелер 2055,8 2157,8
3 Атайын эсеп 150,0 150,0
4 Жайыт комитетинин кирешелери 330,0 350,0
  Жалпы баары 7033,9 7344,3
Жергиликтуу кирешелер болугу томондогудой бекитилсин
Мунун ичинен
1 Салык агенти толоочу киреше салыгы 967,0 1067,0
2 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 95,5 95,5
3 2 топтогу ишкердик иши учун пайдаланылган кыймылсыз мулкко салык 2,7 2,7
4 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 198,0 198,0
5 Короо жанындагы жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы 45,5 45,5
6 Айыл чарба жерлерин пайдалануу учун жер салыгы 180,4 180,4
7 Калктуу конуштардын жерлерине ж-а айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы 3,7 3,7

 

8 Сатуудан салык 22,0 24.0
9 Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы учун акы 519,6 519,6
10 Таштандыларды ташып чыгаруу учун жыйым 21,4 21,4
11 Жайыт ижарасы учун акы 330,0 350,0
                   баары 2385,  
  Атайын эсеп 150,0 150,0
  Тендештирилген грант 4498,1 4686,5
  Жалпы баары: 7033,9 7344,3

 

2.4 2018-жылга чыгашалар боюнча болжол -7033,9 мин сом суммасында, 2019-жылга-7344,3 мин сом суммасында болжолу жактырылсын.

 

  Аталышы 2018 2019
1 Башкаруу аппараты 3745,1 3825,0
2 Маданият тармагы 710,0 756,0
3 Билим берүү тармагы 2258,8 2413,3
4 Жайыт ижарасы үчүн акы 320,0 350,0
  Жалпы баары 7033,9 7344,3

 

 

  1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө ФЭБ нүн башчысы Н.Абдырасуловага тапшырылсын.

 

 

 

Төрага:                                                                                                            З.Алдакеев

 

 

Жөнөтүлсүн: иш кагазга, айыл өкмөтунун башчысына, бухгалтерияга

 

Добавить комментарий