Айылдык Кенештин 2015-жылдын бюджетинин аткарылышы жана 2016- жылга карата бюджетти бекитуу жонундо

toktom-shapka

 Депутаттардын Ак-Кудук айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин

XXVI чакырылышынын  кезектеги II  сессиясынын

ТОКТОМУ

29 — февраль 2016-жыл   № 2/1                                                   8-Март айылы

Ак-Кудук айыл окмотунун 2015-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2016-жылдын бюджетин бектитуу жонундо

Ак-Кудук айыл окмотунун, айылдык Кенештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын жана ФЭБ башчысынын баяндамасын угуп жана талкуулап,

Депутаттардын Ак-Кудук айыл аймагынын айылдык Кенешинин кезектеги чакырылышынын сессиясы Токтом кылат:

  1. Ак-Кудук айыл аймагынын башкы бухгалтери Н.Абдырасулованын 2015-жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча отчету канааттандырарлык деп табылсын жана бюджет боюнча туруктуу комиссиянын протоколу бектилсин.
  2. Ак-Кудук айыл аймагынын 2016-жылдын бюджетинин киреше болунушу боюнча бюджеттик каражаттар 5873,3 мин сом анын ичинен атайын каражаттар бала бакчанын тамак ашына150,0 мин сом, тендештируучу грант 3991,3 мин сом, жергиликтуу киреше 1732,0 мин сом, атайын каражат 150,0 мин сом болуп бекитилсин
  3. Штаттык бирдик Башкаруу аппараты 15 штат, Маданият болуму 7 штат болуп бектилсин.

Мунун ичинен кирешелер болугу

Корсоткучтун аталышы сумма
1 Тецдештирилген грант 3991,3
2 Жергиликтуу кирешелер 1732,0
3 Атайын эсеп 150,0
Жалпы баары 5873,3
Жергиликтуу кирешелер болугу томондогудой бекитилсин
Мунун ичинен
1 Агент толочуу п/налог 901,0
2 Оз ыктыяры менен толоочу патент салыгы 54,5
3 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 2,6
4 Транспорт салыгы 190,4
5 Огород салыгы 45,5
6 Улуш салыгы 181,2
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 3,7
8 Соода кылуудан алынуучу салык 182,0
9 Аренда ФПС 142,5
10 Таштанды чыгаруу жыйымы 21,4

мин сом суммасында, 2018 жылга- 5911,3 мин сом акча каражаты жергиликтуу бюджетинин негизги корсоткучторунун болжолу жактырылсын.

11 Мамлекеттик пошлина 6,2
12 Административдик штраф 1,0
баары : 1732,0
Атайын эсеп 150,0
Тендештирилген грант 3991,3
Жалпы баары: 5873,3

 

  1. Аккудук айыл аймагьшын 2016 жылга карата каралган бюджеттин чыгыша болугу — 5723,3 мин сом, атайын эсеп-150,0 мин сом, баардыгы -5873,3 мин сом Мунун ичинен жалпы айыл окмот боюнча Эмгек-акыга-3201,6 мин СОМ, 22 (жыйырма эки) штаттык бирдик учун (АУП-15, библ-6, клуб-1) Соц.фондго-485,2 мин сом Иш сапарга-42,0 мин сом Байланыш кызматьша-6,0 мин. сом Транспорггук чыгымга-106,0 мин. сом Башка чыгымдарга- 202,1 мин. сом Тамак аш учун- 180 мин. сом Имараттарды ондоого- 32,9 мин. сом Чарбалык башка чыгымдар учун- 83,5мин. сом Комур сатып алуу учун- 304,6 мин. сом э/энергияга- 1012,3 мин. сом Негизги каражат- 67,0 мин. сом

Атайын эсеп-150,0 мин. сом тамак аш сатып алуу учун.

Башкаруу аппаратына баардыгы- 3640,7 мин сом

Эмгек-акыга-2719,9 мин сом Соц.фондго- 402,1 мин. сом Иш сапарга-30,0 мин. сом Байланыш кызматына-6,0 мин. сом Транспорттук чыгымга-106,0 мин. сом Башка чыгымдарга- 146,1 мин. сом Имараттарды ондоого- 32,9 мин. сом Чарбалык башка чыгымдар учун- 71,5 мин. сом э/энергияга-101,2 мин. сом Имараттар жана курулуштар — 25,0 мин сом.

Мадиният тармагына баардыгы- 713,9 мин сом

Эмгек-акыга-481,8 мин сом,

Соц.фондго-83,1 мин. Сом Иш сапарга-12,0 мин. сом Башка чыгымдар учун- 56.0 мин. сом Чарбалык башка чыгымдар учун-12,0 мин. сом Кому р сатып алуу учун- 24,0 мин сом

э/энергияга- 3,0 мин. сом                                  *

Негизги каражат- 42,0 мин. сом

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана -6, клуб-1, баары- 7(жети) штаттык бирдик менен бекитилсин.

Билим беруу тармагына баардыгы- 1518,7 мин сом, мунун ичинен бюджет-1368,7 мин сом,

атайын эсеп- 150,0 мин сом

Тамак аш учун-180,0 мин. сом

Комур сатып алуу учун- 280,6 мин сом (87,7 тонна*3200 сом) 33,7 тонна С. Мамбетов орто мектебинен кыскартылды, себеби лимит боюнча коп каралып калган.( тиркеме тиркелет). э/энергияга- 908,1 мин. сом Атайын эсеп-15050 мин сом тамак аш учун

  1. Аккудук айыл аймагынын 2017-жалга кирешелер боюнча болжол-5684,8

 

Мунун ичинен кирешелер болугу

Корсоткучторунун аталышы 2017ж. 2018ж
1 Тецдештирилген грант 3692,0 3737
2 Жергиликтуу кирешелер 1842,8 2024,3
3 Атайын эсеп 150,0 150,0
Жалпы баары 5684,8 5911,3
Жергиликтуу кирешелер болугу томондогудой бекитилсин
Мунун ичинен
1 Агент толоочу п/налог 984,0 1141,0
2 0з ыктыяры менен толоочу патент салыгы 60,5 60,5
3 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 2,6 2,6
4 Транспорт сальны 190,4 190,4
5 Огород салыгы 45,5 45,5
6 Улуш салыгы 181,2 181,2
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 3,7 3,7
8 Соода кылуудан алынуучу салык 203,8 228,3
9 Аренда ФПС 142,5 142,5
10 Таштанды чыгаруу жыйымы 21,4 21,4
11 Мамлекеттик пошлина 6,2 6,2
12 Административдик штраф 1,0 1,0
баары: 1842,8 2024,3
Атайын эсеп 150,0 150,0
Тецдештирилген грант 3692,0 3737,0
Жалпы баары: 5684,8 5911,3

 

  1. 2017-жылга чыгьппалар боюнча болжол- 5684,8 мин сом, 2018-жылга- 5911,3 мин сом акча каражаты болжолу жактырылсын.
Аталышы 2017 2018
1 Башкаруу аппараты 3450,2 4466,7
2 Маданият тармагы 715,9 718,0
3 Билим беруу тармагы 1518,7 1518,7
Жалпы баары 5756,2 6703,4

 

б.Балдар бакчаларга ата-энелерден алынуучу толом ар бир айдын 5-чи числосунан кечиктирилбестен ошол ай учун толук тогуп туруу жана 50 баланы толук кабыл алуу балдар бакчасынын башчысы Г. Абдраевага милдеттендирилсин.

  1. Аккудук айылдык Кенешинин кирешелердин толомдору боюнча планды аткаруу салык адистери Э. Асановго жана жер адиси М.Токболотовго милдеттендирилсин, ал эми пландардын аткарууга чара коруу, токтомдун аткарылышы финансы болумунун башчысы Н. Абдырасуловадан талап кылынсын.
  2. Бюджеттин жана атайын эсептин сметасын бекитип беруу жагы Нарын райондук финансы болумунон суралсын.

 

9. Токтомдун аткарылышын окмотунун башчысы С. Касымовго милдеттендирилсин.

Торага:                                                                                   З.Алдакеев

Добавить комментарий