Айыл Өкмөтү

Айыл Өкмөттүн аппараты

Айыл өкмөтүнүн аты жөнү   — Касымов Самат Шайлоевич

Дареги

Нарын областы, Нарын району, Ак-Кудук айылы

Почталык индекси               722926

Байланыш телефону           03522 6 0371

Электрондук дареги            akkuduk-ao@mail.ru

Картасы

Обсуждение закрыто.