Ак-Кудук айыл аймагынын айылдык Кещеши ТОКТОМ № 1/3

toktom-shapka

Ак-Кудук айыл аймагынын  айылдык Кещеши

 ТОКТОМ № 1/3

     8-Март айылы                                                                 2015-жыл 20-февраль

Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн  ИСКАКБларынын, ЖПБнын  2015-жылга карата бюджетин бекитүү жөнүндө.

Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн ИСКАКБларынын 2015-жылга карата бюджетинин долбоорун талкуулап, депутаттардын  Ак-Кудук айылдык кещешинин сессиясы токтом кылат:

  1. Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн 8-Март айылынын  «Курман-Булак» ИСКАКБсынын  2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 216 000 (эки жүз он алты мищ) сом, чыгаша бөлүгү 216000 (эки жүз он алты мищ) сом болуп бекитилсин.(тиркеме тиркелет).
  2. Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн Шоро айылынын  «Кулаган-Таш» ИСКАКБсынын  2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 58680 (элүү сегиз мищ алты жүз сексен) сом, чыгаша бөлүгү 58680 (элүү сегиз мищ алты жүз сексен) сом болуп бекитилсин.(тиркеме тиркелет).
  3. Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн Ак-Кудук айылынын  «Жетиген-Эшим» ИСКАКБсынын  2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 59 100 (элүү тогуз мищ бир жүз) сом, чыгаша бөлүгү 59 100 (элүү тогуз мищ бир жүз) сом,  болуп бекитилсин.(тиркеме тиркелет).
  4. Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн ЖПБнын 2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 330012 сом, чыгаша бөлүгү 330012 сом болуп бекитилсин. (тиркеме тиркелет).
  5. Бул токтомдун аткарылышы ИСКАКБнын төрагаларына милдеттендирилсин.
  6. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу бюджет боюнча комиссияга милдеттендирилсин.

Төрага:                                                                                           З.Алдакеев.

 

Жөнөтүлсүн: иш кагазга, ИСКАКБнын төрагаларына, ЖПБнин төрагасына, бюджет боюнча комиссияга 


Ак-Кудук айылдык Кещешин 2015-жылдын

20-февралындагы № 1/3 токтомуна

 тиркеме 1

Нарын районунун Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн «Курман-Булак»ИСКАКБсынын 2015-жылга карата бюджеттин долбоору

2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгүнүн долбоору

Суу пайдалануучулар Саны Тариф сом менен Эсетелинген сумма 01.01.2014-жылга калдык Баардык сумма
1 8-Март айылынын тургундары 1200 15 21600 21600
2 Ъйүнөн суу чыгарылган пайдалануучулар 42 20 10080 10080
3 Баары 1242 35 18000   226080

 

2015-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн долбоору

Көрсөткүчтүн аталышы Статья Баардык сумма 1-кв 2-кв 3-кв 4-кв
1 Айлык акы   98655 24664 24664 24664 24664
2 Соц фондго ишканадан камсыздандыруу төлөмдөрү 17.25%   17545 4386,25 4386,25 4386,25 4386,25
3 Жабдыктарды тетиктерди сатып алууга   48000 12000 12000 12000 12000
4 Системаны  
5 Камандировкалык чыгымдарга   8000 2000 2000 2000 2000
6 Канцелардык  чыгымдарга   2500 600 650 600 650
7 Кызмат көрсөтүү салыгы%   6500 1625 1625 1625 1625
8 Башка чыгымдарга   10000 2500 2500 2500 2500
9 Кредитти кайтарууга   24800 6200 6200 6200 6200
10 Баардык чыгымдар   216000 53975,25 53975,25 53975,25 53975,25

 

 

Төрага:                                                                                                                  З.Алдакеев

 

 

 

 

Ак-Кудук айылдык Кещешин 2015-жылдын

20-февралындагы № 1/3 токтомуна

 тиркеме 2

Нарын районунун Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн «Кулаган-Таш» ИСКАКБсынын 2015-жылга карата бюджетинин долбоору.

2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгүнүн долбоору

Cуу пайдалануучулар Саны Тариф сом менен Эсептелинген

Сумма

2015-жыла

калдык

Баардык

Сумма

1 Шоро айылынын тургундары 69түтүн

310жан

15 4650с айга

55800с жылга

  55800
2 Уйунөн cуу чыгарылган пайдалануучулар 3түтүн

12жан

20 240с айга

2880сжылга

  2880
3 Баары 72түтүн

322жан

  58680   58680

 

2015-жылга карата бюджетинин чыгаша болүгүнүн долбоору

Көрсөткүчтүн аталышы Баардык сумма 1-кв 2-кв 3-кв 4-кв
1 Айлык акы 36000 9000 9000 9000 9000
2 Жабдыктарды тетиктерди сатып алууга          
3 Концелярдык чыгымдарга 4000 1000 1000 1000 1000
4 Командировкалык чыгымдарга 2400 600 600 600 600
5 Соц фондго ишканадан камсыздандыруу төлөмдөрү 17.25% 6210        
6 Кызмат көрсөтүү салыгы 3%          
7 Кредитти кайтарууга          
8 Электр энергиясына 2000 500 500 500 500
9 Системаны тазалоого 4000 1000 1000 1000 1000
10 Башка чыгымдарга 4000 1000 1000 1000 1000
11 Баардык чыгымдар 52400

6280

58680

       

 

 

Төрага:                                                                                                                  З.Алдакеев

 

Ак-Кудук айылдык Кещешин 2015-жылдын

20-февралындагы № 1/3 токтомуна

 тиркеме 3

 

Нарын районунун Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн «Жетиген Эшим» ИСКАКБсынын 2015-жылга карата бюджетинин долбоору.

2015-жылга карата бюджетинин киреше долбоору.

Cуу пайдалануучулар Саны Тариф сом менен Эсептелгинген сумма 01.01.2015-жылга калдык Баардык сумма
1 Ак-Кудук айылынын тургундары 287 15 4305   51660
2 Ъйүнөн cуу чыгарылган пайдалануучулар 31 20 620   7440
3 Баары 318   4925   59100

 

 

2015-жылга карата бюджетинин  чыгаша бөлүгүнүн долбоору.

Көрсөткүчтүн аталышы Статя Баардык сумма 1-кв 2-кв 3-кв 4-кв
1 Айлык акы   24000 6000 6000 6000 6000
2 Соц фондго ишканадан камсыздандыруу

төлөмдөрү 17,25%

  4140 1035 1035 1035 1035
3 Жабдыктарды тетиктерди сатып алууга   21187 5296 5296 5296 5296
4 Камандировкалык чыгымдарга   5000 1250 1250 1250 1250
5 Канцелярдык чыгымдарга   3000 750 750 750 750
6 Кызмат көрсөтүү салыгы 3%   1773 443 443 443 443
7 Баардык чыгымдар   59100 14774 14775 14774 14777

 

 

 

Төрага:                                                                                                                  З.Алдакеев

 

 

 

 

 

Ак-Кудук айылдык Кещешин 2015-жылдын

20-февралындагы № 1/3 токтомуна

 тиркеме 4

Ак-Кудук айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2015-жылга карата бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн сметасы.

Киреше бөлүгү

Малдын түрү Малдын

Саны

1баш малга тариф 2015-жылы

эсептелгени

Баардык

Сумма

1 Ири мүздү мал

 

 

 

Чощу 980 60 58800 58800
Торпок 511 60 30660 30660
Топоз 150 60 9000 9000
Баары 1641 60 98460 98460
2 Кой

Эчки

Кой 9342 12 112104 112104
Эчки 4374 12 52488 52488
  Баары 13716 12 164592 164592
3 Жылкы Чощу 810 60 48600 48600
    Тай 191 60 11460 11460
    Баары 1001 60 60060 60060
4 Төө   2 60 120 120
5 Эшек   113 60 6780 6780
  Баары       330012 330012

 

Чыгаша бөлүгү.

Көрсөткүчтүн аталышы Статья Сумма                       Квартал боюнча
1 11 111 4
1 Айлык акы 21111100 96.0 24.0 24.0 24.0 24.0
2 Ишканадан камсыздандыруу төлөмдөрүнө 12120100 16.6 4.1 4.1 4.2 4.2
3 Командировкалык чыгымдарга 2211200 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0
4 Жабдыктарды алууга            
5 Канцелярдык товарга 22145900 4.4 1.5 1.0 1.0 0.9
6 Башка кызматтар үчүн 2215900 6.4 1. 1.4 2.0 2.0
7 Жайыттардын инфраструктрасын ощдоого   150.0 0.0 35.0 35.0 35.0
8 :fqsn жер үчүн   89.6 10.0 22.0 24.6 33.0
9 Баардык чыгымдар   330.0 43.6 90.5 93.8 102.1

Төрага:                                                                                                                  З.Алдакеев

Обсуждение закрыто.