Ак-Кудук айыл аймагынын айылдык Кещеши ТОКТОМ № 2/1

toktom-shapka

Ак-Кудук айыл аймагынын  айылдык Кещеши

 ТОКТОМ № 2/1

     8-Март айылы                                                                 2015-жыл 27-март

 Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн 2013-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2015-жылдын бюджетин бектиүү жана 2016- 2017-жылдарга жергиликтүү бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолу жөнүндө.

Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн, айылдык Кенештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын жана ФЭБ башчысынын баяндамасын угуп , жана талкуулап

Депутаттардын Ак-Кудук айыл аймагынын айылдык Кенешинин кезектеги чакырылышынын сессиясы токтом кылат:

1.Ак-Кудук айыл аймагынын башкы бухгалтери Н.Абдырасулованын 2013-жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча отчету канааттандырарлык деп табылсын жана бюджет боюнча туруктуу комиссиянын протоколу бектилсин.

2.Ак-Кудук айыл аймагынын 2015-жылдын бюджетинин киреше бөлүгү боюнча бюджеттик каражаттар 5425200 сом (беш миллион төрт жүз жыйырма бешмин эки жүз сом) жана атайын каражаттар 150 000 сом (жүз элүү мин) , жалпысы 5575200 сом( беш миллион беш жүз жетимиш беш мин эки жүз ) болуп бектилсин. (тиркеме тиркелет).

 1. Штаттык бирдик башкаруу аппараты 15 штат, маданият бөлүмү 7 штат болуп бектилсин.

4.Ак-Кудук айыл  өкмөтүнүн 2016-2017-жылдарга жергиликтүү бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолу жактырылсын:

1) 2016-жылга кирешелер боюнча болжол 5729,3 мин сом суммасында

2017- жылга кирешелер боюнча болжол 5982,7 мин сом суммасында

2) 2016-жылга чыгашалар боюнча болжол 5729,3 мин сом суммасында

2017-жылга чыгашалар боюнча болжол 5982,7 мин сом суммасында.

5.Токтомдун аткарылышын Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн башчысы С.Касымовго милдеттендирилсин.

Төрага:                                                                                               З.Алдакеев.

Жөнөтүлсүн: иш кагазга, айыл өкмөт башчыга. 


ХХYI— чакырылыштагы Ак-Кудук

айылдык кенешинин 27-март 2015-жылдагы кезектеги

II-сессиясынын №2/1 токтомуна тиркеме.№1

Ак-Кудук айыл аймагынын 2015-жылдын бюджетинин киреше бөлүгүнүн жалпысы 5575,2 мин сом (беш миллион беш жүз жетимиш беш мин  эки жүз ) болуп, төмөндөгүдөй бектилсин.

Киреше салыгы  (подоходной налог) – 950 мин сом

 • Ыктыярдуу патент – 52,5 мин сом
 • Кыймылсыз мүлк салыгы – 2,0 мин сом
 • Транспорт салыгы — 140,4  мин сом
 • Жер салыгы (айыл чарба жерлери) – 181,2мин сом
 • Жер салыгы (огород )- 49,6 мин сом
 • Жер салыгы (айыл чарба эмес) -2,6 мин сом
 • Сатуудан түшкөн салык (НСП) -180,0 мин сом
 • Ижара КБФ (аренда ФПС) – 125,0 мин сом
 • Госпошлина – 6,0 мин сом
 • Административдик айып – 1,0 мин сом
 • Тазалык жыйым – 11,2 мин сом
 • баардык жергиликтүү киреше – 1701,5 мин сом
 • Тентештүрүүчү гранттар – 3723,7 мин сом

Атайын каржаттар – 150,0 мин сом

Жалпы бардык киреше- 5575,2 мин сом.

Ак-Кудук айыл аймагынын 2015-жылдын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн жалпысы 5575,2 мин сом (беш миллион беш жүз жетимиш беш мин  эки жүз ) болуп, төмөндөгүдөй бектилсин.

Статья Чыгаша бөлүктүн аталышы Сумма (мин сом)
1 2111 Эмгек акы 3026,4
2 2121 Соц фонд 458,8
3 2211 Сапар чыгымдары 24,8
4 2212 Байланыш үчүн чыгымдар 12,0
5 2214 Транспорт чыгымдары 94,5
6 2215 Башка чыгымдар 161,8
7 2218 Тамак аш алуу (дет сад) 151,8
8 2221 Учурундагы ремонт үчүн чыгымдар 364,0
9 2222 Учурдагы чарбалык муктаждыктарга башка материалдарды жана буюмдарды алуу  
10 2224 Комүр алуу 317,1
11 2232 Электр-энергия үчүн төлөмдөр 600,0
12 3111 Имараттар жана жайлар 70,0
13 3112 Машиналар жана жабдуулар 48,0
14 2218 Атайын каражаттар 150,0
    Баары 5575,2

Төрага:                                                                                               З.Алдакеев.


ХХYI— чакырылыштагы Ак-Кудук

айылдык кенешинин 27-март 2015-жылдагы кезектеги

II-сессиясынын №2/1 токтомуна тиркеме.№2

2015-жылдагы айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин 5 575 200  сом (беш миллион беш жүз жетимиш беш мищ эки жүз сом) акча каражатын төмөндөгүлөргө  бөлүнүп берилди.

Кайсы багытка Акчасынын суммасы Баары

 

  Эмгек акыга 3485200  
  Соц обьектилерге көмүр алууга 317100  
  Электр энергияга 600 000 сом 4402300
Шоро айылынын китепканасына
  Сапар чыгымдарына 1200 сом  
  Концерлярдык товар 1000 сом  
  Ремонт 40 000 сом 42 200 сом
Ак-Кудук айылынын китепканасына
  Сапар чыгымдарына 1200 сом  
  Концелярдык товар 1000 сом 2200 сом
8-Март айылынын китепканасына
  Сапар чыгымдарына 1200 сом  
  Концелярдык товар 1000 сом 2200 сом
Маданият тармагына (клуб)
  Командировкалык чыгымга 1200 сом  
  Концелярдык товар алууга 1000 сом  
  Майрам өткөрүүгө 22717 сом 24917  сом
М.Осмонов орто мектебине
  Ремонтко 40 000 сом 40 000 сом
С.Мамбетов орто мектебине
  Меш жазатууга 70 000 сом 70 000 сом
Омор уулу Кожоке мектебине
  Ремонтко 40 000 сом 40 000 сом
Баластан бала бакчасына
  Балдардын тамак ашына (Атайын каражаттан). 150 000  
  Бала бакчанын тамак ашына жергиликтүү бюджеттен. 151800 сом  
  Холодилник 20 000 сом  
  Стириалный машина 6000 сом  
  Газ плита 14000 сом  
  Ремонт 15 000 сом 356800 сом
Тазалыкка
  8-Март айылына 10 000 сом  
  Шоро 5000 сом  
  Ак-Кудук 5000 сом 20 000 сом
8-Март айылына
  Шагыл төгүүгө 60 000 сом  
  Көпүрөө 25 000 сом 85 000 сом
Шоро айылына
  Суу каналын ощдоого 80 000 сом 80 000 сом
Ак-Кудук айылына
  Көпүрөө ощдоого 18 000 сом 18 000 сом
Соц коргоого
  Карылар күнүн өткөрүүгө 15 000 сом  
  Майыптар күнүн өткөрүүгө 5000 сом  
  Көмүр алууга 25 000 сом  
  Жарым жетим балдарга 15 000 сом  60 000 сом
АУПка
  Мебель алууга (соц адистин кабинетине шкаф алууга) 8000 сом  
  Ветеринария боюнча ащ казууга 10 000 сом  
  ВУС эшик жазатууга 2000 сом  
  Концелярдык чыгымдарга, иш кагаздарын элетрондоштуруга 30 000 сом  
  Сапар чыгымдарына 20 000 сом  
  Байланыш кызматына 12 000 сом  
  Газета 10 000 сом  
  МЧС (мешок -2000 сом, күйүүчү майга -3000). 5000 сом  
  Ремонтко 34 000  
  Госрегистрге 60 000  
  Экология 10 700  
  Гипрозем 3600  
  Архитектура (садик) 17 400  
  Архитектура (клуб) 8400  
  Оходсоюзга (ит аттырууга) 9000  
  Унаа тетиктерин алууга 26 000 сом  
  Кызматтык автоунанын күйүүчү майына (МЧС 300 сом) 65483 сом 331583 сом
  Баардыгы   5 575200 сом

 Төрага:                                                                                           З.Алдакеев.

Обсуждение закрыто.