Депутаттардын Ак-Кудук айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XXV чакырылышынын кезектеги III сессиясынын 3-1 токтому

toktom-shapka

Депутаттардын Ак-Кудук айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин

XXV чакырылышынын  кезектеги III  сессиясынын

 ТОКТОМУ

27-июнь  2012-жыл     №3/1                                                         8- Март айылы

Ак-Кудук айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставын айылдык Кеңешинин Регламенти, айыл өкмөтү жөнүндө Жобосун бекитүү жөнүндө 

Нарын районунун Ак-Кудук айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставын, Ак-Кудук айылдык Кеңешинин, Ак-Кудук айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн уюштуруу документтерин мыйзам талаптарына ылайык келтирүү максатында Нарын облусунун Юстиция башкармалыгы менен түзүлгөн меморандумун жана депутаттардын сунуштарын эске алып, Ак-Кудук айылдык Кеңеши токтом кылат: 

 1. Ак-Кудук айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставы бекитилсин.
 2. Ак-Кудук айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставы облустук жана (же) райондук массалык маалымат каражаттарына жарыялансын жана жарыяланган күндөн баштап иш жүзүнө ашырылсын.
 3. Ак-Кудук айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставын бекитүү жөнүндөгү токтому Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2010-жылдын 25-мартындагы №184 токтому менен бекитилген Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын каттоонун тартиби жөнүндө типтүү Жобосуна ылайык Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Нарын облусунун Юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 4. Ак-Кудук айылдык Кеңешинин Регламенти Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамына ылайык бекитилсин.
 5. Ак-Кудук айылдык Кеңеши мамлекеттик каттоодон өткөрүлсүн.
 6. Ак-Кудук айыл аймагынын айыл өкмөтү жөнүндө Жобосу Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамына ылайык бекитилсин.
 7. Ак-Кудук айыл аймагынын айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүлсүн.
 8. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн башчысы К.Черткиевге жүктөлсүн.
 9. Ушул токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле Ак-Кудук айылдык Кеңешинин мамлекеттик каттоо, Ак-Кудук айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн мамлекеттик кайра каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын анык экендиги жана мыйзамда белгиленген учурларда, юридикалык жакты кайра каттоо маселелери тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгы ырасталат.

 Төрага :                                                                        З.Алдакеев

                    Жөнөтүлсүн: иш кагазга, айыл өкмөт башчыга.

 

Ак-Кудук айылдык Кеңешинин

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ак-Кудук айылдык кеңешинин

_____ сессиясынын

2012-жылдын 27-июну № 3

токтому менен бекитилген

 

Ак-Кудук айылдык Кеңешинин

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 1. Жалпы Жобо
 2. Айылдык Кеңештин ыйгарым укуктары
 3. Айылдык Кеңештин сессиясы
 4. Айылдык Кеңештин төрагасынын жана төраганын орун басарынын кандидатураларын көрсөтүүнүн тартиби
 5. Жашырун жабык добуш берүүнү уюштуруунун тартиби
 6. Айылдык Кеңештин сессиясынын жумушчу органдары
 7. Сессиянын күн тартиби жана иштөө тартиби
 8. Айылдык Кеңештин депутаттардын сессия учурундагы укуктары жана милдеттери
 9. Кеңештин чечимдери
 10. Айылдык Кеңештин төрагасы
 11. Кеңештин төрагасынын орун басары
 12. Кеңештин жооптуу катчысы
 13. Кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары
 14. Кеңештин көзөмөлдүк жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктарынын ишке аткарылышы
 15. Регламентти бекитүү, өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби
 16. Айылдык кенештин ыйгарым укуктарынын токтотулушу

 

 1. Жалпы Жобо

 

1.1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык, Айылдык Кеңеш — тиешелүү аймактагы айылдык Кеңештин депутаттарынан турган, төрт жылдык мөөнөткө түзүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы.

1.2. Айылдык Кеңеш өзүнүн ишин, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик, укуктук актыларынын жана ушул регламентинин негизинде жүргүзөт.

1.3. Айылдык Кеңештин регламенти Айылдык кеңештин иштерин уюштуруу тартиптерин белгилейт, уюштуруучулук жана укуктук негиздерин, туруктуу жана убактылуу комиссияларын, структурасын түзүү жана сессияны чакыруу мөөнөттөрүнүн тартибин аныктайт.

1.4. Айылдык Кеңештин уюштуруу-укуктук формасы – мекеме

1.8. Мекеменин толук аталышы: мамлекеттик тилде – Ак-Кудук айылдык Кещеши, расмий тилде – Ак-Кудукский айылный Кещеш.

1.9. Айылдык Кещешинин жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын району, 8-Март айылы, Дербишалы уулу Сейитмамыт кочосу, № 5

 

 

 

 

 1. Айылдык Кеңештин ыйгарым укуктары

 

2.1. Айылдык Кеңеш Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык төмөндөгү маселелерди карайт жана токтом кабыл алат.

1) жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин белгилөө;

2) жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жана бюджеттен тышкаркы фонддордун пайдаланылышы жөнүндө маалыматты угуу;

3) аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн жана калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитүү жана алардын аткарылышын контролдоо;

4) жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;

5) жергиликтүү жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануунун жана ага ээлик кылуунун тартибин аныктоо, анын ичинде муниципалдык менчиктин объектилерин менчиктештирүү программаларын бекитүү жолу менен аныктоо, муниципалдык менчиктин пайдаланышына контролду ишке ашыруу;

6) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү аткаруу органынын иши жөнүндө отчетту угуу;

7) мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

8) жергиликтүү жамааттын уставын бекитүү;

9) тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарына киргизүү максатында администрациялык-аймактык түзүлүш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

10) кеңештин төрагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, кеңештин төрагасынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келүүчү чечимдерин жокко чыгаруу;

11) кеңештин регламентин кабыл алуу;

12) өз чечимдеринин аткарылышына контролдук кылуу;

13) Өкмөт тарабынан аныкталуучу типтүү ченемдердин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүү;

14) муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен камсыз кылууну пайдалангандык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катуу тиричилик таштандыларын жыйнагандык, ташып чыгаргандык жана жок кылгандык үчүн тарифтерди бекитүү;

15) алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуунун, ырым-жырымдарды өткөрүүгө тыюу салганга чейинки чектөөлөрүн аныктоо;

16) ирригациялык тармактарды, үйдөгү жана үй жанындагы участкаларды күтүүнүн тартибин аныктоо;

17) жергиликтүү жамааттын уставына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка маселелерди чечүү.

 

 1. Айылдык Кеңештин сессиясы

 

3.1. Айылдык Кеңештин сессиясы анын ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы болуп эсептелет. Сессияны өткөрүүнүн тартиби жана мезгилдүүлүгү айылдык Кеңештин  сессиясында кеңештин регламенти менен аныкталат.

3.2. Айылдык Кеңештин  сессиясы кеңештин жыйналышы депутаттардын жалпы санынын кеминде жарымы катышса, укук ченемдүү болот. Айылдык Кеңештин  сессиясы кеңеш, эгерде мыйзамда башкача каралбаса, айылдык Кеңештин  сессиясы кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен чечим кабыл алат.

3.3. Жаңы шайланган айылдык кеңештин биринчи сессиясы мурдагы чакырылган кеңештин төрагасы тарабынан айылдык кеңештин депутаттарын шайлоодон кийин эки жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат. Айылдык Кеңештин  сессиясы кеңештин биринчи сессиясын айылдык кеңештин курагы боюнча улуу депутаты ачат.

3.4. Айылдык Кеңештин сессиялары ачык, кварталына, кеминде бир жолу айылдык Ке\ештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн биринин талабы боюнча өткөрүлөт.

3.5. Кеңештин сессиясы ар бир кварталда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

3.6. Кеңештин төрагасы сессия өткөрүлө турган күнү, убактысы, күн тартиби жана сессия өтүүчү жай тууралу 5 күндөн кечиктирбей Кеңештин депутаттарына билдирет. Ошондой эле сессияда каралуучу маселелер боюнча чечимдин, токтомдун долбоору Кеңештин депутаттарына 3 күндөн кечиктирилбей таратылат.

3.7. Кеңештин кезексиз сессиясы Кеңештин төрагасы, Кеңештин туруктуу комиссиялары же Кеңештин жалпы депутаттарынын ____ бөлүгүнүн сунушу менен чакырылат.

3.8. Депутаттар тарабынан кезексиз сессияны чакыруунун сунушу жазуу түрүндө карала турган маселелерди көрсөтүү менен кезексиз сессияны өткөрүү зарылдыгы тууралу Кеңештин төрагасына берилет.

3.9. Иш-план боюнча Кеңештин сессиясына материалдарды иш планда бекитилген жооптуу адамдар даярдайт. Ал эми пландан тышкары каралуучу маселелер боюнча маселени кароону сунуш кылган жактар даярдайт.

3.10. Кеңештин чечими же кеңештин төрагасынын буйругу менен кеңештин компетенциясына кирген маселелерди даярдоо үчүн депутаттардан, адистерден, коомдук уюмдардан жана алардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүлүшү мүмкүн.

3.11. Кезектеги сессиянын күн тартибиндеги сунушталган маселелер боюнча материалдар (чечимдердин долбоорлору, маалымдамалар, кайрылуулар ж.б.) сессия болгонго чейин 3 күндөн кечиктирилбей кеңештин жооптуу катчысына жазуу түрүндө берилиши керек.

 

4 . Айылдык Кеңештин төрагасынын жана төраганын орун басарынын кандидатураларын көрсөтүүнүн тартиби

 

4.1. Айылдык кеңештин төрагалары тиешелүү кеңештин сессиясында жергиликтүү кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө жашыруун добуш менен депутаттардын ичинен шайланат.

4.2. Айылдык Кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерликти көрсөтүүнүн тартиби жана шайлоонун дагы башка жол-жоболук маселелери айылдык кеңештин регламентинде аныкталат.

4.3. Көрсөтүлгөн талапкер өзүнүн кандидатурасын алып салууга акылуу.

4.4. Көрсөтүлгөн талапкерлер жашыруун добуш берүү бюллетенине киргизилет.

4.5. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басары сессияда айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен депутаттардын ичинен шайланат.

4.6. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басары кеңештин төрагасынын тапшырмасын аткарат, ал жок болгон же өз милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда анын ордуна иштейт.

4.7. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ээлеген кызмат ордунан жергиликтүү кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу мүмкүн.

4.8. Айылдык кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ишин коомдук башталыштарда жүзөгө ашырат.

 

 1. Жашырун жабык добуш берүүнү уюштуруунун тартиби

 

5.1. Айылдык Кеңештин 1-сессиясынын чечими менен жашыруун добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү боюнча саны _____ депутаттан турган эсептөө комиссиясы түзүлөт.

5.2. Эсептөө комиссиясы өз чогулушунда, мүчөлөрүнө иш бөлүштүрөт (төрагасын, мүчөлөрүн бекитет), добуш берүү бюллетенинин, добуштарды берүү ящигин жана бөлмөлөрдү жабык добуш берүүнү жүргүзүүгө даярдайт.

5.3. Сессияга катышып жаткан депутаттардын тизмесин тактап, ар бир депутаттын өз-өзүнчө добуш берүүсүн камсыз кылат. Эсептөө комиссиясы тарабынан жашыруун добуш берүүнүн эрежелерин толук сактоолору милдеттүү. Добуш берүүнү баштоонун алдында, эсептөө комиссиясы добуш берүүнүн тартиби менен депутаттарды тааныштырат.

5.4. Айылдык Кеңештин төрагасына көрсөтүлгөн талапкер бюллетенге алфавиттик тартип менен жазылат. Добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгаруу, бюллетендерди эсептөө добуш берилген жайда жүргүзүлөт.

5.5. Бюллетенге талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты паспорт же өздүк документи боюнча толтурулат, бюллетенге башка маалыматтар жазылбайт.

5.6. Ар бир кандидатуралар боюнча «Колдогону», «Каршы» болгону жана «бузулган» бюллетендер боюнча жыйынтыгы чыгарылып, эсептөө комиссиясынын токтому түзүлүп, сессияда бекитилет.

5.7. Айылдык Кеңештин төрагасына көрсөтүлгөн талапкерлердин ичинен сессияга катышкан депутаттардын эң көп добушуна ээ болгон талапкер айылдык Кеңештин төрагасы болуп 4 жылдык мөөнөткө шайланат.

5.8. Төраганын орун басарлыгына сунушталган талапкер ачык добушка коюлат. Добушту саноону, жыйынтыктоону эсептөө комиссиясы жүргүзөт.

5.9. Сессияга катышкан депутаттардын эң көп добушуна ээ болгон талапкер Айылдык Кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланат.

 

 1. Айылдык Кеңештин сессиясынын жумушчу органдары

 

6.1. Айылдык Кеңештин сессиясы, сессия учурунда уюштуруучулук иштерди тейлөө максатында жумушчу органдарын — секретариатты, зарылчылыгы пайда болсо эсептөө комиссиясын, башка да комиссияларды түзөт. Жумушчу органдар сессияга катышып жаткан депутаттардын көпчүлүгүнүн добушу менен бекитилет.

6.2. Сессиянын секретариаты Айылдык кеңештин аппараты менен бирдикте, сессиянын жүрүшүн стенографиялык жазууну жүргүзүшөт, сүйлөөчүлөрдү, суроолорду, талап коюучуларды тактайт, тиешелүү материалдарын сессияны алып баруучуга тапшырат. Секретариат сессиянын регламентинин сакталышына көзөмөлдүк жүргүзөт, депутаттарга түшүндүрмөлөрдү берет.

6.3. Секретариат Айылдык Кеңештин аппараты менен бирдикте сессия тарабынан иштелип чыккан материалдарды, протоколдорду жазып, кол коюуга даярдайт.

 

 1. Сессиянын күн тартиби жана иштөө тартиби

 

7.1. Сессиянын күн тартиби жана иштөө тартиби Айылдык кеңештин төрагасы тарабынан сунушталат.

7.2. Күн тартиби жана иш тартиби депутаттар тарабынан талкууланып бекитилет.

7.3. Эгерде депутаттар тарабынан күн тартипке же иштөө тартипке өзгөртүү киргизүү же кошумча маселе сунуш кылышса, ал депутаттардын талкуулоосуна жана бекитүүсүнө сунуш кылынат.

 

 1. Айылдык Кеңештин депутаттардын сессия

учурундагы укуктары жана милдеттери

 

8.1. Сессиянын жумушчу органдарын шайлоого, шайланууга жана ал органдарына өзүнүн талапкерлигин сунуштоого.

8.2. Күн тартибин иштөө тартиптери боюнча сунуштарды берүүгө, аны добушка койдурууга.

8.3. Сессиянын токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды сунуш кылууга жана добушка койдурууга.

8.4. Айылдык Кеңештин компетенциясына кирген маселелер боюнча мекеме ишканалар ж.б. органдардын жетекчилеринин отчетторун угууну күн тартибине киргизүүнү сунуштоого.

8.5. Ыйгарым укуктарына ылайык депутаттык изилдөө, текшерүү жүргүзүү үчүн сессиянын чечимин чыгарууну сунуштоого.

8.6. Сессиянын регламентин жана иштөө тартибин толук сактоого.

8.7. Депутаттарга сессиянын жумушчу органдарына, чакырылгандарга сын мамиле жасоого (орой мамиле жасоого, аброюн кетирүүгө жол берилбейт).

8.8. Сессиянын ишине активдүү катышууга жана ар бир талкууланган маселенин чечилишине өзүнүн жекече пикирин сактоо менен добуш берүүгө.

 

 1. Кеңештин чечимдери

 

9.1. Айылдык кеңештин карамагына таандык маселелер боюнча чечимдери, мыйзамдарда башка тартип каралган учурларды кошпогондо, шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Айылдык кеңештин чечимдери токтом түрүндө чыгарылат да, кеңештин төрагасы тарабынан кол коюлат.

9.2. Өз ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган айылдык кеңештин чечимдери тиешелүү аймакта турган бардык жарандар, мамлекеттик бийликтин аймактык органдары, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктарынын чегинде менчигинин түрүнө карабастан бардык ишканалар, уюмдар жана мекемелер тарабынан аткарылууга милдеттүү.

9.3. Айылдык кеңештин ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте күчүнө кирет.

9.4. Айылдык кеңештин чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте четке кагылышы же күчүн жоготту деп табылышы мүмкүн.

 

 1. Айылдык Кеңештин төрагасы

 

10.1. Кеңештин сессиясын чакырат, аны алып барат, кеңештин токтомдоруна жана чечимдерине кол коет, алардын аткарылышына көзөмөлдүк кылат.

10.2. Жарандардын Айылдык кеңешке кайрылган арыз-даттанууларын, кайрылууларын карайт.

10.3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, Ардак наамдарын ыйгаруу жөнүндө Жогорку органдарга кайрылат.

10.4. Кеңештин регламентинин сакталышын көзөмөлдөйт.

10.5. Кеңештин протоколуна, токтомдоруна жана башка документтерине кол коет.

10.6. Кеңештин төрагасынын орун басарына талапкерди шайлоого сунуш киргизет.

10.7. Айылдык Кеңештин жооптуу катчысы, жооптуу кызматчылары башкы, жетектөөчү адистери «Муниципиалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамга ылайык, Айылдык Кеңештин төрагасынын буйругу менен кызматка дайындалат жана бошотулат.

10.8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын чегинде кеңешке жүктөлгөн милдеттер боюнча башка маселелерди чечет.

10.9. Айылдык кеңештин төрагасы, өзүнүн милдетин кезектеги мөөнөткө жаңыдан чакырылган кеңештин 1-сессиясына чейин аткарат.

 

 1. Кеңештин төрагасынын орун басары

 

11.1. Төраганын орун басары кеңештин төрагасы жок болуп калган жана төрага өз функциясын аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурларда кеңештин төрагасынын милдетин аткарат.

 

 1. Кеңештин жооптуу катчысы

 

12.1. Айылдык Кеңештин депутаттарынын депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууда, депутаттарды тиешелүү маалыматтар менен камсыз кылат.

12.2. Айылдык Кеңештин иш планынын аткарылышын камсыз кылат.

12.3. Жарандардын Айылдык Кеңешке кайрылган арыз-даттанууларын, кайрылууларын карайт жана тиешелүү чара көрүү менен жооп берет.

12.4. Туруктуу жана убактылуу комиссиялардын ишин координациялайт.

12.5. Айылдык Кеңештин чечимдик укуктук актыларынын жазылышына жана аткарылышына жооптуу.

12.6. Айылдык Кеңешке түшкөн документтердин эсебин жүргүзөт.

12.7. Айылдык Кеңештин сессиясына материалдарды даярдайт, аны депутаттарга таратат.

12.8. Депутаттарды, мекеме ишканалардын жетекчилерин коомдук өз алдынча башкаруу уюмдардын өкүлдөрүн жана башка тиешелүү адамдарды сессияга катышууга чакырат.

12.9. Сессияга депутаттардын катышуусунун эсебин жүргүзөт.

12.10. Сессиянын токтомдорунун, чечимдеринин долбоорун даярдайт, кабыл алынган токтомдорду таратууну уюштурат жана башка функцияларды аткарат.

12.11. Айылдык Кеңештин аппаратынын ишин уюштуруу менен көзөмөлдөйт жана координациялайт.

12.12. Айылдык Кеңештин тейлөө кызматкерлерин кызматка алат жана кызматтан бошотот.

 

 1. Айылдык Кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

 

13.1. Айылдык Кеңештин туруктуу комиссиялары Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 32-34-беренелеринин негизинде өз иштерин жүргүзөт.

13.2. Айылдык Кеңеш атайын милдеттерди жана тапшырмаларды аткаруу боюнча комиссияларды түзүшү мүмкүн.

13.3. Убактылуу комиссия берилген мөөнөттү сактоо менен тапшырылган иштерди аткарат жана жыйынтыгын билдирет.

13.4. Белгиленген милдеттерди жана тапшырмаларды аткаргандан кийин убактылуу комиссиялардын иш аракеттери сессиянын чечими менен толукталат.

13.5. Убактылуу комиссиянын иш тартиби туруктуу комиссиянын иш тартибинин негизинде жүргүзүлөт.

 

 1. Айылдык Кеңештин көзөмөлдүк жүргүзүү боюнча ыйгарым

укуктарынын ишке аткарылышы

 

14.1. Айылдык Кеңештин көзөмөлдөө ыйгарым укуктарын ишке ашыруу жана кеңештин төрагасынын, орун басарынын, комиссияларынын жана анын жооптуу кызматкерлеринин эң башкы милдеттеринин бири болуп эсептелет.

14.2. Кеңеш өзүнүн компетенциясынын чектеринде кабыл алынган чечимдерин, токтомдорун менчиктин түрүнө карабастан райондун аймагындагы бардык ишканалар, уюмдар, мекемелер ошондой эле кызмат адамдары, коомдук бирикмелери аткарууга милдеттүү.

14.3. Депутаттардын Ак-Кудук Айылдык Кеңеши тарабынан айылга, районго, республикага, өзү жашаган аймакка көрүнүктүү эмгек сиңирген адамдарга «Ак-Кудук айыл аймагынын Ардактуу атуулу» наамы ыйгарылат.

 

 1. Регламентти бекитүү, өзгөртүүлөрдү жанатолуктоолорду киргизүү тартиби

 

16.1. Депутаттар тарабынан регламентке өзгөртүү, толуктоо киргизүүгө сунуш бере алат. Сунуштар атайын түзүлгөн жумушчу топто каралат.

16.2. Айылдык Кеңештин регламентин, типтүү регламенттин негизинде, депутаттардан турган жумушчу топ иштеп чыккандан кийин кеңештин сессиясында бекитүүгө коюлуп, сессияга катышкан депутаттардын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

 

 1. Айылдык Кеңештин ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу

 

17.1. Айылдык Кеңештин ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу айыл өкмөттөрүнүн аппараттарына жүктөлөт.

17.2. Айылдык Кеңештин аппараттынын ишин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу айыл ёкмёт=нё жүктөлөт.

 

 1. Айылдык Кеңештин ыйгарым укуктарынын токтотулушу

 

18.1. Айылдык Кеңештин ыйгарым укуктары айылдык кеңештин жаңы курамы түзүлүшүнө, кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылышына байланыштуу токтотулат.

18.2. Айылдык Кеңеш мөөнөтүнөн мурда төмөндөгүдөй учурларда таркатылышы мүмкүн:

1) айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын добуштарынын үчтөн экиден кем эмес көпчүлүгү тарабынан кабыл алынган чечим боюнча;

2) «Жергиликтүү ёз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурларда, Премьер-министрдин же Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Президент тарабынан;

3) айылдын чек араларынын өзгөрүлүшүнө алып келген кайра уюштуруу учурларында.

18.3. Өзүн-өзү таркатуу жөнүндө айылдык кеңештин чечими кеңештин төрагасы тарабынан Жарлык чыгаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентине жиберилет.

18.4. Чек араларын өзгөртпөстөн администрациялык-аймактык бирдиктин атын өзгөртүү кайра уюштуруу болуп саналбайт жана айылдык кеңешти таратууга алып келбейт да. Кыргыз Республикасынын Президентинин кайра уюштурууга байланыштуу айылдык кеңешти таратуу жөнүндө Жарлыгы, эгерде Мыйзамдын өзүндө башкача мөөнөт каралбаса, тиешелүү администрациялык-аймактык бирдик жөнүндө мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып 10 күндөн кечиктирилбестен чыгарылышы керек.

18.5. Айылдык Кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатуунун жогоруда көрсөтүлгөн учурларынын кайсынысында болсо да Президенттин мөөнөтүнөн мурда таркатуу жөнүндө Жарлыгы расмий жарыяланган күндөн тартып таркатылды деп эсептелет.

18.6. Айылдык Кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылган учурларда мүлктүн жана документтеринин сакталышына жоопкерчиликти  айыл ёкмёт=н=н башчысы өз мойнуна алат.

 

 

 

Ак-Кудук айылдык кенешинин торагасы                                                 З. Алдакеев

 

 

Ак-Кудук  айыл аймагынын

айыл окмоту жонундо

 

Ж О Б О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ак-Кудук  айылдык кеңешинин

2012-жылдын 27-июнундагы ______ сессиясындагы

№ 3токтому менен бекитилген

 

Ак-Кудук айыл аймагынын айыл ёкмёт= жён=ндё

ЖОБО

 

 1. Жалпы жоболор
 2. Айыл ёкмёт=н=н структурасы
 • Айыл ёкмёт=н=н компетенциясы
 1. Айыл ёкмёт=н=н негизги функциялары
 2. Айыл ёкмёт=н=н башчысы
 3. Айыл ёкмёт=н=н башчысынын ыйгарым укуктары
 • Айыл ёкмёт=н=н башчысынын орун басары
 • Айыл башчысы
 1. Айыл ёкмёт=н=н финансылык-экономикалык негиздери
 2. Айыл ёкмёт= жён=ндё жобосуна толуктоолорду, ёзгёрт==лёрд= киргиз== тартиби
 3. Айыл ёкмёт=н=ныйгарым укуктарын токтото туруу

 

 

 1. Жалпы жоболор

 

 • Айылёкмёт= — жергиликтүүөзалдынчабашкаруунунаткарууорганыжанажергиликтүүөзалдынчабашкаруунунөкүлчүлүктүүорганынынчечимдериндаярдоонужанааткаруунукамсызкылууүчүнтүзүлгөнорган. Айылёкмёт= КыргызРеспубликасынынКонституциясынаылайыкишкеашыруучу, ошондойэле, аймактынжашоотиричилигинкамсызкылуусистемасыныништешинуюштуруужанаён=кт=р==, социалдык-экономикалыкпландаштыруужанакалккасоциалдыкжанамаданийкызматкёрсёт==ч= органболупэсептелинет.
 • Айылёкмёт= бирайылдыкке\еш – бирайылёкмёт= принцибиндет=з=лёт.
 • Айылёкмёт= ёз=н=нишмерд==л=г=ндёКыргызРеспубликасынынКонституциясын, мыйзамдарын, ПрезиденттинЖарлыктарын, Ёкмётт=нтоктомдорун, жергиликт== ке\ештинчечимдерин, мамлекеттикадминистрациясынынчечимдеринжанаушулЖобонужетекчиликкеалат. Айылёкмёт= мамлекеттикбийликоргандарыменентыгызёзарааракеттен==дёиштейт, КыргызРеспубликасынынжарандарынынмамлекеттикжанажергиликт== маанидегимаселелердичеч==гёболгонконституциялыкукуктарынж=зёгёашыруучушартт=зёт.
 • Айылёкмёт= ёз=н=нишинжергиликт== жамаатменен, коомдукуюмдарменентыгызбайланыштаж=рг=з=п, жарандардынжергиликт== маанидегимаселелердичеч==дёг= КыргызРеспубликасынынКонституциясымененкепилдиккеалынганукугунжаначыныгыжёндёмд==л=г=нишкеашыруунукамсызкылат.

1.5. Айыл ёкмёт= ёз=н=н ишмерд==л=г=н тёмёндёг= принциптерде ишке ашырат:

1) мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-милдеттеринин жана ыйгарым укуктарынын ажырымдоонун;

2) жергиликтүүөзалдынчабашкарууоргандарынынжергиликтүүжамааттыналдындаачыктыгыжанажоопкерчиликтүүлүгүжанаалардынөзиш-милдеттеринжергиликтүүжамааттынкызыкчылыктарындажүзөгөашырышы;

3) мыйзамдуулукжанасоциалдыкадилеттүүлүк;

4) өзүн-өзүкамсызкылуу, өзүн-өзүжөнгөсалуужанаөзүн-өзүкаржылоо;

5) жарандардынжергиликтүүөзалдынчабашкарууоргандарынынтутумуаркылуу, ошондойэлежарандардынжыйындары, чогулуштарыжанакурултайларыаркылууэрктеринбилдириши;

6) жергиликтүүжамааттардынукуктарынжанамыйзамдакорголгонкызыкчылыктарынкоргоо;

7) коомдукой-пикирдиначыктыгыжанаэсепкеалынышы;

8) тиешелүүмаселелердичечүүдөколлегиялуулук, эркинталкуулоо.

1.6.  Айылёкмёт= юридикалыкжакболупэсептелинет, гербд== мёёр=, тийишт== штамптарыболот.

1.7    Айыл ёкмёт=н=н уюштуруу-укуктук формасы – мекеме

1.8. Мекеменин толук аталышы: мамлекеттик тилде – Ак-Кудук айыл аймагынын айыл ёкмёт=, расмий тилде – Айыл окмот Ак-Кудукского айылного аймака.

1.9. Айыл ёкмёт=н=н жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын району, 8-Март айылы, Дербишалы уулу Сейитмамыт кёчёс=, 5-=й.

 

 1. Айыл ёкмёт=н=н структурасы

 

 • Айыл ёкмёт=н=н структурасы, штаттык саны Кыргыз Республикасынын Ёкмёт= тарабынан аныкталып бекитилет.
 • Айыл ёкмёт= айыл ёкмёт=н=н башчысынан, анын орун басарынан жана айыл ёкмёт=н=н жана айыл ёкмёт=н=н аппаратындагы муниципалдык кызматкерлерден, айыл башчыларынан турат
 • Айыл ёкмёт=н=н аппараты айылдык ке\ештин депутаттарына ёздёр=н=н ыйгарым укуктарын ж=зёгё ашырууда, шайлоочулардын алдында отчетторун даярдоодо жана ёткёр==дё кёмёк кёрсётёт.
 • Айыл ёкмёт= ёз=н=н ишинде тийишт== айылдык ке\ешине, ал эми ёткёр=л=п берилген мамлекеттик ыйгарым укуктары боюнча тийишт== мамлекеттик органдарга отчет берет.
 • Ёз=нчё жашашкан калктуу конуштардын жергиликт== маанидеги маселелерин оперативд== чеч==н= уюштуруу максатында айылдык ке\ешинин чечими боюнча айыл башчысынын кызмат орду киргизилиши м=мк=н.
 • Айыл ёкмёт= ёз=н=н компетенциясына кирген маселелер боюнча кабыл алган чечимдерге айыл ёкмёт=н=н башчысы кол коет.
 • Айыл ёкмёт=н=н ыйгарым укуктарынын чегинде чыгарган актылары тийишт== аймакта милдетт== т=рдё аткарылууга тийиш.
 • Жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарына жана милдеттерине тиешел== айыл ёкмёт=н=н ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык к=ч=нё кирет.

 

 • Айыл ёкмёт=н=н компетенциясы

 

Айыл өкмөтү:

1) аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программаларынын долбоорун иштеп чыгат жана алар айыл кеңеши тарабынан бекитилгенден кийин аткарылышын камсыз кылат;

2) жергиликтүү бюджеттин долбоорун иштеп чыгат, ал айыл кеңеши тарабынан бекитилгенден кийин аны аткарат;

3) тарыхтын, архитектуранын жана маданияттын эстеликтерин коргоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат;

4) жаңы жумуш орундарын ачуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат, жүзөгө ашырат;

5) ишканаларды менчиктештирүүгө жана айыл өкмөтүнүн балансына социалдык маданий-тиричилик жана чарбалык маанидеги объекттерди жана алардын иштешине зарыл жабдуу-шайманды өткөрүп берүүгө катышат;

6) турак жай фондун, турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү жана аймакты абат кылуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгып, жүзөгө ашырат;

7) муниципалдык менчикте турган жерлерди, ошондой эле Айыл чарбасына жарактуу жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин акыл-эстүү пайдалануу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат, жүзөгө ашырат;

8) аймакка курулуш куруунун башкы планын иштеп чыгып, жүзөгө ашырат, архитектуранын жана шаар куруунун нормалары менен эрежелеринин сакталышына контролду ишке ашырат;

9) жаратылыш кырсыктарынын, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана четтетүү, алардын кесепеттерин жоюу боюнча мобилизациялык жана уюштуруучулук-практикалык иш-чараларды жүзөгө ашырат;

10) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дагы башка иш-чараларды жүзөгө ашырат.

 

 1. Айыл ёкмёт=н=н негизги функциялары

 

4.1.  Аймактын жашоо-турмушунун тутумунун иштешин жана өнүгүшүн, социалдык-экономикалык пландаштырууну уюштуруу менен калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруу үчүн айыл ёкмёт=н=н карамагына төмөнкү маселелери таандык кылынат:

1) тиешелүү аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу, ошондой эле инвестицияларды жана гранттарды тартуу;

2) муниципалдык менчикти башкаруу;

3) жергиликтүү бюджетти түзүү, бекитүү жана аткаруу;

4) калкты ичүүчү суу менен жабдуу;

5) калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу;

6) калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу;

7) жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берүүнү уюштуруу;

8) көрүстөндөрдүн иштешин жана ырасым кызматтарынын көрсөтүлүшүн камсыз кылуу;

9) жалпы пайдалануудагы жерлерди көрктөндүрүү жана жашылдандыруу;

10) парктардын, спорттук курулмалардын жана дем алуу жайларынын иштешинкамсыз кылуу;

11) турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана керектен чыгарууну уюштуруу;

12) муниципалдык транспорттун иштешин камсыз кылуу жана калктуу конуштардын чегинде коомдук транспорттун иштешин жөнгө салуу;

13) жергиликтүү маанидеги маданий жана тарыхый жетишкендиктерди сактоо;

14) жергиликтүү маанидеги китепканалардын ишин уюштуруу жана камсыз кылуу;

15) жер пайдалануу эрежелерин белгилөө жана шаар куруу менен архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу;

16) тиешелүү калктуу конуштун аймагында жарнакты Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жайгаштыруу;

17) коомдук тартипти сактоого көмөктөшүү;

18) элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү;

19) бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү;

20) балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууну уюштуруу;

21) дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу;

22) өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга жана кесепеттерин жоюуга көмөктөшүү.

4.2.    Айыл ёкмёт=нё айрым мамлекеттик укуктар таандык кылынышы мүмкүн.

4.3.  Айыл ёкмёт=нё айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү берилип жаткан ыйгарым укуктарды ишке ашыруунун шарттарын зарыл болгон материалдык жана каржылык каражаттар менен бир эле убакта мамлекеттик камсыз кылуунун тартибин белгилеп, мыйзамдын же келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат.

4.4.  Мамлекеттик бийлик органдары менен айыл ёкмёт=н=н ортосундагы келишимдин негизинде мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда келишимдин шарттары тиешелүү айылдык кеңеш тарабынан бекитилүүгө тийиш.

4.5. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүгө мамлекет бир эле убакта мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү менен жергиликтүү бюджетке республикалык бюджеттен максаттуу трансферттерди караган же берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон башка каржылоо булактарын аныктаган учурларда гана жол берилет.

4.6. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча айыл ёкмёт= мамлекеттик бийликтин ыйгарым укуктуу органдарына отчет берет.

4.7.  Айыл ёкмёт=нё берилиши мүмкүн болгон негизги мамлекеттик ыйгарым укуктарга төмөнкүлөр кирет:

1) калктын жумуштуулугунун жана миграциясынын программаларын иштеп чыгуу жана аткаруу;

2) жарандардын эсебин алуу каттоосу, паспорт режиминин эрежелерин аткарылышына көзөмөлдү жүзөгө ашыруу, жарандарды белгиленген тартипте эсепке коюуну жана эсептен чыгарууну жүргүзүү, шайлоочулардын тизмелерин түзүү;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык абалдын актыларын каттоо;

4) мектептик, мектепке чейинки жана кесиптик билим берүү жана саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызматтарды көрсөтүү үчүн имараттар жана башка объекттер менен камсыз кылуу;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нотариалдык аракеттерди жасоо;

6) жарандарга инсандык, үй-бүлөлүк, мүлктүк абалын ырастоочу документтерди жана мыйзамдар менен каралган башка документтерди берүү;

7) аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакырылуучулардын алгачкы эсепке алынышын жүргүзүү, аларды аскердик эсепке кабыл алуу жана эсептен чыгаруу, аскердик кызматка чакырууну уюштурууга көмөктөшүү;

8) Айыл чарбасына жарактуу жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин бөлүштүрүү жана пайдалануу;

9) айыл чарба өндүрүшүн келечектүү өнүктүрүү боюнча материалдарды жалпылоо, айыл чарба продукциясын өндүрүү боюнча экономикалык божомолдорду түзүү;

10) ветеринардык-санитардык, эпизоотияга каршы иш-чараларды жана мал чарбачылыкта селекциялык-асыл тукум жумуштарын өз убагында жүргүзүүнү уюштурууга көмөктөшүү;

11) айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүндүлөрүн тепсетүүгө каршы күрөшүү, өстүрүлгөн түшүмдү, токой коргоо тилкелерин жана токой массивин сактоо боюнча тиешелүү чараларды камсыз кылуу;

12) салыктарды, алымдарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо;

13) курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

14) керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону камсыз кылуу;

15) тиешелүү аймакта жылуулук менен жабдууну уюштуруу;

16) даректүү социалдык коргоону уюштуруу максатында аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү иликтеп билүү;

17) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте айыл жерлериндеги балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ар ай сайын берилүүчү жөлөкпулга үй-бүлөнүн муктаждык даражасын баштапкы аныктоо;

18) мыйзам менен белгиленген башка ыйгарым укуктар.

 

 1. Айыл ёкмёт=н=н башчысы

 

 • Жогорку билими жана мамлекеттик же болбосо муниципалдык кызматта 2 жылдан кем эмес иш стажы, же болбосо билим берүүнүн, саламаттык сактоонун мамлекеттик мекемелеринде же уюмдардын, мекемелердин жана жеке менчик чарбакер субъекттердин жетекчилик кызматтарында 3 жылдан кем эмес иш стажы бар аракетке жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын жараны айыл өкмөтүнүн башчысы боло алат.
 • Кылмыш жасагандыгы үчүн соттуулугу бар, анысы мыйзамда белгиленген тартипте тындырыла же алып салына элек Кыргыз Республикасынын жараны айыл өкмөтүнө башчы болушу мүмкүн эмес.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысы айыл кеңешинин депутаттары (депутаты) тарабынан көрсөтүлүүчү, ошондой эле райондук мамлекеттик администрациянын башчысы (мындан ары — аким) тарабынан сунушталуучу талапкерлердин ичинен жашыруун добуш берүү жолу менен айыл кеңешинин чакырылыш мөөнөтүнө айыл кеңешинин депутаттары тарабынан шайланат.

5.4. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан айыл өкмөтүнүн башчысынын ыйгарым укуктарынын ал шайланган мөөнөтү аяктаганга чейин 25 календардык күн калгандан кечиктирбестен дайындалат.

 • Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бош орун пайда болгон күндөн тартып бир жумалык мөөнөттөн кечиктирбестен айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоону дайындайт.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган күндөн тартып 25 календардык күндүн ичинде өткөрүлөт.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Эгерде ага айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экиси катышса, айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо өткөрүлдү деп эсептелет.
 • Тиешелүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет.
 • Эгерде:

— катталган бир талапкер, депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, кайра шайлоо өткөрүлөт;

— эки талапкер катталса жана алардын бири да добуштардын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын көбүрөөк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер депутаттардын добуштарынын тең санын алып калса, кайра шайлоо өткөрүлөт;

— экиден ашык талапкер катталса жана алардын бири да депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын көбүрөөк санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын көбүрөөк санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын санынын азыраагын же теңин алса, добуштардын санынын көбүрөөгүн алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштардын тең санын алса, кайра шайлоо өткөрүлөт.

 • Эгерде талапкерлер үчүн дегенге караганда депутаттардын добуштарынын көпчүлүгү «бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилсе, кайра шайлоо өткөрүлөт.
 • Эгерде добуш берүү күнүнө карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо өткөрүлөт.
 • Борбордук шайлоо комиссиясы айыл өкмөтүнүн башчысы шайланбай калган күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт.
 • Жаңы талапкерликтерди көрсөтүү менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалган күндөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен өткөрүлөт.
 • Эгерде кворумдун жоктугунан шайлоо болбой калса, Борбордук шайлоо комиссиясы 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт. Мындай учурда кайра шайлоо мурда каттоодон өткөн талапкерлер боюнча өткөрүлөт.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун ушул жободо жөнгө салынбаган тартиби жергиликтүү кеңештин регламенти менен аныкталат.
 • Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоонун натыйжаларын жарыялайт жана тиешелүү протокол түзөт.
 • Шайланган айыл өкмөтүнүн башчысына аймактык шайлоо комиссиясынын тиешелүү күбөлүгү берилет.
 • Эгерде тиешелүү кеңештин депутаттары тарабынан айыл өкмөтүнүн башчысы белгиленген мөөнөттө шайланбай калса, Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Президент жергиликтүү кеңешти таратууну жүзөгө ашырат жана тиешелүү жергиликтүү кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындайт.
 • Айыл өкмөтүнүн жаңы башчысы шайланганга чейин райондун акими өз тескемеси менен айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучуну дайындайт.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызмат ордунан аким тарабынан төмөндөгүдөй учурларда мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн:

1) жеке арызынын негизинде;

2) мыйзамдарды, прокуратура органдары тарабынан белгиленген же мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген Президенттин жана Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн — айыл кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен, а мыйзамдар, Президенттин жана Өкмөттүн прокуратура органдары тарабынан белгиленген ченемдик укуктук актыларын бузуу фактылары кайталанган учурда,- айыл кеңешинин депутаттарын кабардар кылуу менен;

3) соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киришинин негизинде;

4) ал сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган учуруда;

5) соттун өлдү, дайынсыз жок болду, ошондой эле өлгөн деп жарыялоо жөнүндө чечими мыйзамдуу күчүнө кирген учурда;

6) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактарга туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткен учурда;

7) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон же чет мамлекеттин жарандыгын алган учурда;

8) жылыш болбогон эмгекке жараксыздыгынын кесепетинен өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда;

9) айыл кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн эки добушу менен ишенбестик билдирилген учурда;

10) тараптардын (тиешелүү мыйзамдын алынышы, мыйзамдарда каралган дагы башка жагдайлар) эрк-ниетине көз карандысыз болгон жагдайлар боюнча.

 • Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңеши тарабынан ишенбестик билдирилген учурда аким кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же айыл кеңешинин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңешинин депутаттары тарабынан кайра ишенбестик билдирилген учурда аким аны 3 айдын ичинде ээлеген кызматынан бошотот.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысын кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда аким жаңы айыл өкмөтү шайланганга чейин өзүнүн акты менен айыл өкмөтүнүн милдетин аткаруучуну дайындай алат.

 

 1. Айыл ёкмёт=н=н башчысын ыйгарым укуктары

 

6.1. Айылөкмөтүнүнбашчысы:

1) айылөкмөтүнүнишинежетекчиликкылатжанааныннатыйжаларынажооптууболот;

2) айылкеңешинежергиликтүүбюджеттиндолбоорунсунуштайт, жарымжылдабирденкемэмескеңештиналдындаайылдагыиштинжалпыабалы, жергиликтүүбюджеттинаткарылышыжанамуниципалдыкменчиктинпайдаланылышы, аймактынсоциалдык-экономикалыкөнүгүшүнүнпрограммаларынынаткарылышыжанакалктынсоциалдыкжактанкорголушужөнүндөотчетберет;

3) берилгенмамлекеттикыйгарымукуктардынталаптагыдайаткарылышынуюштурууүчүнжекежооптууболот;

4) айылкеңешинеКыргызРеспубликасынынмыйзамдарынаылайыкжергиликтүүсалыктардыжанажыйымдардыкиргизүүбоюнчасунушкиргизет;

5) өздөрүнүнмилдеттеринталаптагыдайаткарбаганучурдамамлекеттикмекемелермененуюмдардынтиешелүүаймактыкбөлүмдөрүнүнжетекчилеринкызматордунанчеттетүүжөнүндөмаселекоюугаукуктуу;

6) тиешелүүаймактыкмамлекеттикмекемелердинжетекчилериндайындоогомакулдукберет;

7) КыргызРеспубликасынынмыйзамдарынаылайыкайылөкмөтүнүнбашчысынынорунбасарын, айылөкмөтүнүнаппаратынынкызматкерлеринкызматкадайындайтжанаанданбошотот.

8) жергиликтүүмаанидегимаселелердичечүүбоюнчаыйгарымукуктарды, ошондойэлеайылкеңешининкарамагынатаандыккылынганмаселелердикошпогондо, берилгенмамлекеттикыйгарымукуктардыишкеашырат;

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дагы башка маселелерди чечет.

 

 • Айыл ёкмёт=н=н башчысынын орун басары

 

 • Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары ал жок болгон учурда анын ордуна иштейт жана айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан жүктөлгөн милдеттерди аткарат.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын кызмат орду жок болгон учурда башчынын милдеттерин убактылуу аткаруу айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына жүктөлөт.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысына коюлуучу талаптар жөнүндө жоболор бирдей өлчөмдө анын орун басарына да колдонулат.

7.4. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан айыл өкмөтүнүн башчысынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө дайындалат.

 • Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарын кызмат ордунан бошотуу администрациялык кызмат орундарын ээлеген муниципалдык кызматчылар үчүн каралган негиздер боюнча жана тартипте айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан жүзөгө ашырылат.
 • Айылдык кеңеш ушул Жобонун 5.20. бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарында көрсөтүлгөн негиздер боюнча айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан милдеттүү түрдө аткарууга жаткан айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарын депутаттардын жалпы санынын үчтөн экисинин добушу менен бошотуу жөнүндө сунуш киргизүүгө укуктуу.
 • Жергиликтүү кеңештин сунушу боюнча айыл өкмөтүнүн башчысы айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарын бошотпогон учурда сунуш киргизилген күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары ээлеген кызматынан бошотулду деп эсептелет.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары айыл өкмөтүнүн башчысынын алдында аткаруучу иш-милдети үчүн жооптуу болот.

 

 • Айыл башчысы

 

 • Айыл кеңешинин чечими боюнча өзүнчө жайгашкан калк конуштардын жергиликтүү маанидеги маселелерин ыкчам чечүүнү уюштуруу максатында айыл кеңешинин чечими боюнча айыл башчысынын кызмат оруну киргизилсе болот.
 • Айыл башчысы калыптанган каада-салттар боюнча калк конуштун аймактык өзгөчөлүктөрүнөн чыгып, айыл өкмөтүнүн чечими менен берилген иш-милдеттерди аткарат.

8.3. Айыл башчысы тиешелүү аймактагы тургундардын жыйындарынын макулдугу менен айыл башчысы тарабынан дайындалат жана муниципалдык кызматчы болуп эсептелет.

8.4. Эгерде калк конуштан айылдык кеңешке депутаттар шайланбаса, айыл башчысы жергиликтүү кеңештин жыйналыштарына кеңеш берүүчү добуш укугу менен катышууга укуктуу.

 

 1. Айыл ёкмёт=н=н финансылык-экономикалык негиздери

 

 • Айыл ёкмёт=н=н финансылык-экономикалык негизин Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жергиликтүү жамааттарга бекитилген кирешенин салыктык жана бейсалык булактары, муниципалдык менчикти пайдалануудан түшкөн кирешелер, кредиттик жана башка финансылык ресурстар, ошондой эле кыймылсыз жана кыймылдуу муниципалдык мүлк, баалуу кагаздар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өткөрүп берилген жана жергиликтүү жамааттын кызыкчылыктарын жана муктаждыктарын канааттандыруу үчүн алардын аймагынын чек арасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан пайдаланылуучу жаратылыш ресурстары, ошондой эле тиешелүү аймакта ишти жүзөгө ашыруучу ишканалар, уюмдар жана мекемелер түзөт.

9.2. Айыл ёкмёт=н=н мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жана башка органдары, юридикалык жана жеке жактар менен финансылык жана экономикалык мамилелери, ошондой эле жергиликтүү бюджетти жана бюджеттен тышкаркы фонддорду түзүү жана аткаруу тартиби менен принциптери Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат.

 

 1. Айыл ёкмёт= жён=ндё жобосуна толуктоолорду,

ёзгёрт==лёрд= киргиз== тартиби

 

 • Айыл ёкмёт= жён=ндё жобосуна толуктоолорду, ёзгёрт==лёрд= киргиз== жергиликт== ке\ештин чечими менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте киргизилет.
 • Айыл ёкмёт= жён=ндё жобосу жергиликт== ке\ештин чечими менен бекитилет.
 • Айыл ёкмёт= жён=ндё жобосуна толуктоолор, ёзгёрт==лёр киргизилген учурда ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик кайра каттоодон ёт==гё тийиш.

 

 1. Айыл ёкмёт=н=н ыйгарым укуктарын токтото туруу

 

11.1. Айыл ёкмёт= Конституцияга, белгиленген тартипте кабыл алынган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларына ылайык келбеген актыларды чыгарууга, конституциялык түзүлүшкө жана улуттук коопсуздукка тикелей коркунуч келтирүүчү аракеттерди жасоого, ошондой эле мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн бузууга, улуттар аралык жана диний араздашууну үгүттөөгө жана козутууга багытталган башка аракеттерди жасоого укуксуз.

11.2. Жогоруда көрсөтүлгөн тартип бузуулар жасалган учурда, Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Конституцияда, өзгөчө абал жөнүндө конституциялык мыйзамда каралган чараларды көрүүгө, анын ичинде буга күнөөлүү айыл ёкмёт=н=н ишин токтото турууга жана соттук чечим чыгарылганга чейин ушул аймакка тикелей мамлекеттик башкаруу киргизүүгө укуктуу. Тикелей мамлекеттик башкаруу киргизүүнүн тартиби жана мындай башкаруунун режими Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Өкмөт тарабынан аныкталат.

11.3. Тикелей мамлекеттик башкарууну киргизүү менен Өкмөт анын аткарылышын камсыз кылат жана зарыл болгондо айыл ёкмёт=н=н укук ченемсиз актыларын жокко чыгаруу үчүн сот органдарына кайрылат.

 

Ак-Кудук айыл ёкмёт=н=н башчысы         К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение закрыто.