Депутаттардын Ак-Кудук айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XXVI чакырылышынын 4 сессиясынын 4-1 токтому

toktom-shapka

Депутаттардын Ак-Кудук айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XXVI

чакырылышынын 4 сессиясынын

 ТОКТОМУ

8-май  2014-жыл   № 4/1                                                             8-Март айылы

 Айыл өкмөтүнүн 2014-жылга карата Жайыт комитетинин иш планын бекитүү жөнүндө

Ак-Кудук айылдык кеңешинин сессиясынын

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.Айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетинин иш планы бекитилсин. (тиркеме тиркелет).

  1. Бекитилген иш план боюнча иш алып бару ЖПБнын төрагасы Бакиров Кыдырга милдеттендирилсин.
  2. Бул токтомду көзөмөлдөө айыл өкмөт башчы С.Касымовго милдеттендирилсин.

 

Төрага:                                                                                 З.Алдакеев

 

Жөнөтүлсүн: иш кагазга, айыл өкмөт башчыга

 

 

 

Ак-Кудук айылдык Кенешинин 2014-жыл

8-майындагы № 4/1 токтомуна тиркеме

Ак-Кудук айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин  2014-жылга карата

ИШ ПЛАНЫ.

 

Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруунун мооноту Акткарууга жооптуу

 

1 Жайытка болгон карыздарды =ндъръъ 1-квартал

 

 

Жайыт комитети
2 ЖПБнын жылдык отчетун беръъ 1-квартал

 

 

Жайыт комитети
3 Жайыт акыларынын =ндърълъшъ жана жайыт комитетинин иши боюнча райондук жайыт б=лъмън= отчетторду беръъ Квартал сайын Жайыт комитети
4 Жайыт комитетинин 2014-жылга карата бюджетин бекитъъ 2- квартал

 

 

Жайыт комитети
5 «К=к-Секи», «Сасык-Булак»,

«Куу-Серей» жаз тоолоруна баруучу авто жолдорду ондоо

Июль – август Жайыт комитети
6 Жайыт билеттерин беръъ,келишимдерди тъзъъ 2-3-квартал

 

 

Жайыт комитети
7 Малчыларды жаз тоолорго к=чъръъ,алыскы жайыттарга к=чъръъ, жайлоодон к=чъръп келъъ иштерин жъргъзъъ Май,июнь, октябрь Жайыт комитети

 

Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин торагасы:                                   К.Бакиров.

Обсуждение закрыто.